Finansowanie życia

Zasady przyznawania kredytu gotówkowego przez bank

Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy to jego oprocentowanie bywa różne. Dlatego też przed pobraniem takiej formy pożyczki warto rozeznać się w sytuacji i sprawdzić, jaką wysokość odsetek nalicza poszczególny bank. Tak bowiem jest, iż te dodatkowe koszty są różne i zależą w pewnym sensie od konkretnego podmiotu, jakim najczęściej jest właśnie bank. Wówczas kredyt gotówkowy możemy nazwać także kredytem bankowym. Nie musimy od razu wybierać się do banku, czy innej placówki udzielającej pożyczek, bo wszystkie najważniejsze informacje znajdziemy w Internecie. Tu też trafimy na szereg ofert, z których możemy wybrać tą najbardziej nas satysfakcjonującą. Jeżeli chodzi o wysokość takiego kredytu gotówkowego, to mówimy tu zarówno o małych, jak i dużych kwotach, liczonych nawet w setkach tysięcy. Jeżeli chodzi o taki kredyt gotówkowy, to nie koniecznie mamy tu na myśli pobranie pieniędzy od ręki. Obecnie bowiem najlepszą formą przepływu pieniędzy są przelewy i dlatego dana kwota może wpłynąć na nasze konto, co pozwoli nam zaoszczędzić fatygi. Zatem istnieje tak zwany kredyt online. Wówczas to wszystkie niezbędne formalności wypełni za nas firma, z której usług korzystamy, na tym blogu znajdziesz strony, które pomogą Ci w wyborze http://www.niskieodsetki.pl/.

Aby skorzystać z opcji kredyt online musimy posiadać komputer z dostępem do Internetu, ewentualnie do zawarcia transakcji wystarczy nam też smartfon. Zaletą takiej formy pobierania kredytu jest też szybkość realizacji, choć trzeba mieć na uwadze, że ta jest zależna od wysokości kwoty jaką chcemy pobrać. W przypadku mniejszych sum wszystko może trwać zaledwie kilka minut. Kiedy natomiast decydujemy się na wyższe kwoty, przykładowo sięgające około 100 tysięcy złotych cała operacja może trwać od jednego, do kilku dni. Przez Internet możemy obliczyć także wartość raty za naszą pożyczkę, której to spłata może trwać nawet kilka lat. Jest tak, że kredyt gotówkowy może być zaciągnięty na dowolny cel. Jednym z nich jest kupno domu. Wiemy wówczas, że mówimy tu o bardzo wysokich kwotach. Dlatego też niektóre kredyty możemy spłacać nawet przez kilkadziesiąt rat.

Zdolność kredytowa podstawą do przyznania kredytu

Aby bank udzielił nam pożyczki musimy spełnić określone warunki. Jest to szereg uwarunkowań określonych mianem zdolności kredytowej. Najbardziej istotne czynniki mające wpływ na formę jaką jest zdolność kredytowa to między innymi określenie wysokości dochodów, jakie osiąga osoba, lub podmiot gospodarczy starające się o kredyt, analiza dotychczasowej historii kredytowej, rodzaj, a także wysokość danego kredytu, informacja na temat źródła i systematyczności zarobku, jak również sytuacja dotycząca ewentualnych obciążeń i zobowiązań kredytowych.

Zdolność kredytowa to także wiek starającej się o kredyt osoby, wysokość własnego wkładu, a w przypadku gospodarstwa domowego określenie ilości osób w nim zamieszkujących. Istotny oczywiście jest także okres kredytowania, jak również rodzaj spłacanych rat i ewentualne zabezpieczenia, przykładowo w postaci nieruchomości, jaką posiada kredytobiorca.

Aby można było zbadać zdolność kredytową klienta niezbędna jest analiza, jaką przeprowadzają banki przed przyznaniem danej osobie kredytu. Takie badanie to tak zwana analiza kredytowa. Rozróżniamy tutaj analizę ilościową, analizę jakościową, oraz analizę punktową. Analiza kredytowa ilościowa to przede wszystkim ustalenie wysokości zarobków uzyskiwanych przez kredytobiorcę, a także ich stabilność. Wówczas to klient jest zmuszony przedstawić dokumenty, które to obrazują jego sytuację finansową. Analiza jakościowa to wnikliwe zbadanie cech osobowych, określenie dotychczasowej współpracy klienta z bankiem, a także analizowanie ryzyka, które to może wyniknąć z takiej transakcji kredytowej.

Niekiedy też stosuje się wspomnianą analizę punktową, która niejako wynika zarówno z analizy jakościowej, jak i analizy ilościowej, ale poddana jest ocenie i przyznawaniu punktów poszczególnym cechom. Przykładem jest tu wyższa ilość punktów za wyższe dochody kredytobiorcy, a niższa ich ilość za pobieranie mniejszego wynagrodzenia. Po przeprowadzeniu takich kroków bank wydaje decyzję, czy klientowi można przyznać kredyt.